Schoolplan

In het schoolplan wordt het beleid en de beleidsvoornemens beschreven met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Zowel het onderwijskundige-, personele-, organisatorische-, financiële- en huisvestingsbeleid, alsmede het beleid m.b.t. de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs worden beschreven. Naast het laatste inspectierapport hebben o.a. de diverse uitslagen van de kwaliteitsmeter KMPO (Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs) gediend als basis voor het formuleren van beleidsvoornemens en prioriteiten daarin.
 

Klik hier om het schoolplan 2015-2019 te downloaden.
 

Geen acrobat reader? Klik dan hier