Schoolplan

Eens in de vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld.
De huidige schoolplan periode loopt van 2019-2023. 
In het schoolplan vindt u onze beleidsvoornemens met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.
Het onderwijskundige-, personele-, organisatorische-, financiële- en huisvestingsbeleid, alsmede het beleid m.b.t. de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs worden hierin beschreven.

Binnenkort is dit schoolplan opvraagbaar via de website.