Inschrijven

Heeft u intresse in onze school?
Neem dan gerust contact op met de directie en maak een afspraak.
U kunt dan een kijkje nemen in de school, sfeer proeven, u wordt geïnformeerd over het karakter van de school en u kunt vragen stellen en informatie over uw kind delen.
Inschrijving vindt plaats na een persoonlijk gesprek met de schooldirectie.

Uw kind start (na een korte wenperiode) de dag na zijn vierde verjaardag en is leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag.

Na inschrijving volgt er altijd een welkomstgesprek met de intern begeleider.
In dit gesprek worden de zorg en ondersteuningsbehoeften tussen school en ouders afgestemd. 

Het contactformulier t.b.v. inschrijving kunt u hier vinden.

 

Passend onderwijs
 

Vanwege de wet passend onderwijs is elke SOPOGO-school verplicht een passende plek te vinden voor ieder aangemeld kind.
Ook als uw kind meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, realiseert een SOPOGO-school een zo passend mogelijk aanbod.
Het is voor ons als school fijn als u uw kind voortijdig inschrijft.
We kunnen hierdoor niet alleen goed inschatten hoe groot onze kleutergroepen worden. Ook kunnen we op deze manier, in samenwerking met u, ervoor zorgen dat uw kind goed begeleid wordt in de periode naar de eerste schooldag toe en ervoor zorgen dat uw zoon of dochter de begeleiding past die bij hem of haar past.