Overbijven

Voor alle kinderen bestaat de mogelijkheid om over te blijven. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten dit dagelijks op het daarvoor bestemde formulier invullen ( deze lijst hangt bij de ingang van groep 3 t/m 8). Hetzelfde geldt voor de ouders van de kinderen in groep 1 en 2. De lijst om uw kind(eren) op te geven hangen in de ingang bij groep 1 en 2. Enige veranderingen op de lijsten voor de vaste overblijfkinderen i.v.m. andere overblijfdagen kunt u doorgeven aan mij en het wordt veranderd. 
Ook kunt u contact (sms, bellen, whatsapp) opnemen met Karin om veranderingen door te geven. Dit graag voor 11:00 uur, zodat er bekend is hoeveel kinderen er overblijven en hoeveel begeleiders er nodig zijn. Haar nummer is 0643139033
 
Het is niet meer mogelijk om per enkele overblijf te betalen, het kan alleen per strippenkaart, deze blijft geldig zolang uw kind op school zit. Dus ook als uw kind maar weinig overblijft is dat geen probleem.
 
-          Er zijn 3 soorten strippenkaarten.
-          22 strippen deze kost 27.50
-          11 strippen deze kost 13.75
-            6 strippen deze kost 7.50
 
De strippenkaarten kunnen gekocht worden, door het bedrag over te maken op rekeningnummer op:
NL 15 RABO 011.55.16.891 t.n.v. OBS de Regenboog
onder vermelding van ‘strippenkaart’.
De strippenkaarten blijven in bezit van de coördinator en zij brengt u op de hoogte door middel van een briefje of per e-mail wanneer de kaart vol is. De overblijfkrachten vullen een aanwezigheidlijst in en de strippenkaarten worden elke week bijgewerkt.
Er kan niet meer via de overblijfkrachten betaald worden, dit om te zorgen dat zij hun aandacht en tijd aan de kinderen kunnen geven.
Ik wens iedereen een gezellig schooljaar en veel overblijf plezier.
 

 
Met vriendelijke groet
Karin Barendregt