BSO

Sinds de wettelijke invoering is met ouders/GMR ‘t volgende vastgesteld voor buitenschoolse opvang:

 
Voor onze school gaat het om: Kibeo Stationspark 2, 4462 DZ Goes, Postbus 328, 4460 AS Goes www.kibeo.nl
 
Kom spelen op de buitenschoolse opvang van Kibego
€ 1,99 netto per uur
 
Waarom kiezen ouders voor Kibego?
 - Je kind blijft met vriendjes in de eigen omgeving
 - Enthousiaste pedagogisch medewerkers
 - Je kind kiest zelf of hij/zij meedoet aan de activiteiten
 - Je kind wordt gestimuleerd om buiten te spelen
 - Flexibele, betaalbare opvang die bij u en uw situatie past
 
Kibego betaalbaar? Reken maar!
Het netto uurtarief voor de opvang van uw eerste kind is vaak maar € 1,99.
Voor uw tweede kind betaalt u zelfs maar € 0,89.