Nieuws uit groep 3/4


De kinderen van groep 4 hebben vandaag hard gewerkt aan het woordweb met het woord ''baby''


De kinderen van groep 3 hebben al veel geleerd. Hier staan een aantal zelfgemaakte zinnen. 
Pietengym op de Regenboog. Klik op de foto's voor meer foto's


Sinterklaasliedje, maar dan anders!

zie gie ga goe ginds 
komt de stie sta stoe stoomboot
uit spie spa spoe spanje 
weer ie aa oe aan

hij brie bra broe brengt ons
sint nie na noe nicolaas
ik zie zaa zoe zie hem al 
stie sta stoe staan

hoe hie ha hoe huppelt
zij pie paa poe paardje
het die daa doe dek 
op en nie naa noe neer

hoe wie waa woe waaien
de wie waa woe wimpels
al hie haa hoe heen 
op en nie naa noe neer.

zijn knie knaa knoe knecht 
staat te lie laa loe lachen
en rie raa roe roept ons
reeds tie taa toe toe

wie zie zaa zoe zoet is 
krijgt lie laa loe lekkkers
wie stie sta stoe stout is 
de rie raa roe roe

oh lie laa loe lieve
sint nie naa noe nicolaas
kom ie aa oe ook 
eens bij mie maa moe mij

en rie raa roe rijdt 
dan niet stie staa stoe stilletjes
ons hie haa hoe huisje
voor bie baa boe bij.

Ook Amerigo heeft een plaatsje gekregen in de school.